MENÜ
KEOP-7.3.1.3/09-2010-0028 azonosítószámú pályázat
„A Doba-somlóvári Erdődy-kastély történeti kertjének rekonstrukciója – I. ütem: a park vízrendszerének és térszerkezetének helyreállítása”

Vissza a grafikus oldalra

 

 

 

Üdvözöljük a Doba-somlóvári Erdődy-kastély történeti kert rekonstrukciójának honlapján. A honlap célja, hogy a kastély történeti kertjének rekonstrukcióját célzó KEOP projektet tegye ismertté minél szélesebb körben.

A beruházás EU támogatásból, a KEOP – 2009-7.3.1.3 „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” című pályázati konstrukció támogatási keretéből valósul meg.


projekt fő célja a Doba-somlóvári Erdődy-kastély történeti kert vízrendszerének helyreállítása, amely magában foglalja a 4 tóból álló vizes élőhely, és a kapcsolódó műtárgyak teljes körű felújítását. Emellett a projekt kiemelt célja a park térstruktúrájának helyreállítása: a degradált felületek rendezése, valamint a környező tájjal való vizuális kapcsolatot biztosító, páratlanul látványos nyiladékrendszer és az egykori kerti sétaúthálózat bizonyos szakaszainak helyreállítása.

A tervezett munkákkal hazánk egyik legértékesebb, ugyanakkor legveszélyeztetettebb állapotú történeti kertje menthető meg.

A beruházás a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciumi együttműködésével valósul meg, a Gondnokság pályázataként.

 

A projekt két fordulóban valósul meg.

 

Jelenleg az első – előkészítő- forduló zajlik, melyben a kertrégészeti feltárás, az előzetes vizsgálat, a környezetrendezési terv, a vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmány készül el. A folyamat lezárásaként  beszerzésre kerülnek a megvalósításhoz szükséges engedélyek és egyéb dokumentumok. Az előkészítés, vagyis az első forduló tevékenységeinek teljes költsége  11.987.500 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás  11.987.500 Ft.

 

A második (megvalósítási) fordulóban helyreállítják a biztonságosan üzemeltethető és hosszú távon is fenntartható vízrendszert, valamint a kastélypark térszerkezetét az eredeti látványkapcsolatok visszaállításával. A projekt második ütemében elvégzendő munkák tervezett költsége 199.999.981 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás199.999.981 Ft.

 

Doba Veszprém megyében, Ajkától 26, Pápától 28 kilométer távolságra helyezkedik el. A 8-as számú főközlekedési úttól Somlószőlősőn vagy Noszlopon és Oroszin keresztül közelíthető meg közúton.

 

 


 

Hírek

 • Sajtótájékoztató
  2012-12-03 14:59:12

  A Doba-somlóvári Erdődy-kastély történeti kertjének rekonstrukciójáról 2012. november 22-én sajtótájékoztatót tartottunk a kastélyban.

   

 • Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
  2012-06-13 14:00:16

  A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 2012. május 29-én beadta a Közreműködő Szervezetnek az RMT-t minőségbiztosításra.


 • Cselekvési és Kommunikációs Terv

  A Közreműködő Szervezet (Energia Központ Nonprofit Kft.) 2012.04.03-án elfogadta aBiocon Kft. által készített Cselekvési és Kommunikációs Tervet, valamint a Lehetséges Kockázatok Felmérése című dokumentumokat.


 • Kertrégészeti kutatás

  A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja 2012. március 22-24-ig kertrégészeti kutatást végzett az Erdődy-kastély kertjében. A kutatás célja az egykori utak nyomvonalának feltárása volt.


 • Növénykataszter, fák üregvizsgálata

  A VÁR-KERT Kft. 2012.04.06-i határidővel elvégezte a park növénykataszterét és az előzetesen kijelölt faállomány üregvizsgálatát.


 • Geodéziai felmérés

  A TheodoLight Kft. a park geodéziai felmérését és dokumentálását 2012.02.28-i határidővel teljesítette.


 • Szakvélemény

  A szükséges víz-és mederanyag-minták vételével és a minták tápanyag-tartalmának, valamint esetleges szennyezettségének meghatározásával a Kemokorr Kft. elkészítette a projekt előkészítési szakaszára vonatkozó szakvéleményt.


Asztali nézet